Thời gian làm việc

08:00 AM - 20:30 PM

Email: liên hệ

huyen@vlc.edu.vn

Cloud host 3

Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng

99.000

VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây:

Băng thông:Không giới hạn

Địa chỉ Email: 30

Website: 1

Cloud host 2

Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng

69.000

VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây:

Băng thông:15 GB

Địa chỉ Email: 20

Website: 1

Cloud host 1

Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng

49.000

VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây:

Băng thông:5 GB

Địa chỉ Email: 10

Website: 1

Dịch vụ Hosting Hải Phòng

Bán Hosting Hải Phòng

VPS Hải Phòng

Cung cấp Hosting Hải Phòng

Cung cấp VPS Hải Phòng

Bán Hosting Hải Phòng